SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Wednesday, December 8, 2010

KRITIKAN MENGGUNAKAN TEORI FEMINISME

Catatan mungkin dapat dimanfaatkan oleh sdri eikin91.

untuk membuat kritikan teks menggunakan teori Feminisme, beberapa perkara berikut perlu diambilkira;

1. pastikan teks yang dipilih menyentuh tentang dunia wanita (tidak kira teks itu ditulis oleh penulis lelaki atau wanita). Lebih baik menggunakan teks yang ditulis oleh penulis` wanita sendiri.

2. Oleh kerana idea dalam teori ini banyak, maka pastikan idea Feminisme yang mana sdri nak sandarkan. Saya cadangkan gunakan idea Elaine Showalter atau Cheri Register

3. Pastikan perspektif kritikan yang ingin diikuti. Sama ada perspektif kritikan feminis atau ginokritik sebagaimana yang dibincangkan oleh Showalter. jika mengikuti perspektif kritikan feminisme, teks-teks yang berkait dengan dunia wanita yang ditulis oleh penulis lelaki boleh dikritik. Jika mengikuti presprktif ginokritik, sesuai mengkaji teks-teks yang ditulis oleh penulis wanita sahaja.

4. Perlu tahu sedikit kod-kod feminis seperti biologi, sosial, psikologi dan lain-lain.
Aspek biologi : diri wanita itu (berperanan sebagai ibu, srikandi,kakak dll)
Aspek sosial : peranan dalam masyarakat, politik, pendidikan dll)
Aspek psikologi : perasaan kasih sayang, kecewa, pengorbanan, cinta dll.


Sebagai tambahan. Sila rujuk buku-buku tulisan Siti Hajar Che Man, Ungku Maimunah dan lain-lain.

Tuesday, December 7, 2010

IDEA SEMIOTIK SANDER PIERCE

Idea Semiotik bermula dengan Ferddinand de Saussure yang percaya bahawa dalam bahasa terdapat sistem tanda (sign) yang mendatangkan makna. Walau bagaimanapun, De Saussure menggunakan istilah semiologi, makakala Peirce menggunakan istilah semiotik Charles Sander Peirce percaya bahawa tanda-tanda dalam sistem bahasa bukan sahaja berkait dengan sistem bahasa itu tetapi juga berkait dengan psikologi manusia. Daripada idea inilah timbulnya konsep firstness, secondness dan thirdness. Konsep ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan sesuatu sebagai tanda yang mempunyai makna atau tanda yang tidak mempunyai makna.
Tokoh-tokoh lain berlainan pula pandangannya, namun pemikirannya tidak terkeluar daripada kerangka pemikiran bahawa bahasa mempunyai sistem tanda yang menghasilkan makna. Namun, sastera menerima Yury M. Lotman sebagai tokoh yang mempertemukan idea semiotik dalam kajian teks kesusasteraan.
Bagi Peirce, sesuatu berfungsi sebagai tanda apabila sesuatu itu terlibat dalam proses semiosis yang melibatkan triadic iaitu representemen, objek dan interpretant Bagi memahami fungsi tanda yang menghasilkan makna, Peirce mengkategorikan tanda kepada tiga iaitu representemen, objek dan interpretant.
Peirce berpandangan bahawa tanda dalam bahasa tidak hanya berkait dengan tanda (signifier) dengan yang ditandakan(signified), sebaliknya tanda juga berkait dengan psikologi manusia dan dapat menjelaskan interaksi yang berlaku menerusi tanda-tanda semantik dan konvensi manusia.
Idea semiotik Pierce melewati batas-batas struktur linguistik De Saussure,ierce mengambilkira fungsi psikologi manusia dalam memberi makna pada tanda-tanda yang ada dalam bahasa.