SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Thursday, March 11, 2010

PENDEKATAN SEJARAH


Pendekatan Sejarah merupakan salah satu kaedah kritikan teks kesusasteraan yang berpenaruh dalam tahun dalam abad ke 19 dan awal abad ke-20. Pendekatan ini bersandarkan kepada idea Hippolyte Adolphe Taine yang percaya kepada signifikasi konteks sosial dalam karya. Kerana itu kritikan sejarah menitik beratkan aspek-aspek yang be3rkait dengan masa, peristiwa, kepentingan sejarah kepada manusia, tokoh-tokoh dan sumbangannya. Aspek sejarah menjadi latar belakang yang mendasar teks (Charles E Bressler,1999:237). Pendekatan ini berusaha mengapresiasi, menganalisis dan menilai karya kesusasteraan dalam konteks mencerakinkan aspek-aspek pensejarahan dan nilai estetikanya (Mana Sikana,1986:57).
Karya-karya sastera yang berlatar belakang aspek sejarah atau yang berbentuk historiografi (bercampur aduk di antara unsur sejarah dan cereka) amat sesuai diaanalisis menggunakan pendekatan ini. Karya-karya ini akan dinilai berdasarkan kepada zaman karya itu dituliskan dan siapa atau bangsa apakah yang menghasilkannya. Penelitian ini akan menelusuri kepada peritiwa sejarah yang berlaku itu dan melihat serta menilai sejauhmana signifikasinya kepada kehidupan manusia pada masa teks itu dituliskan.Teks seperti Sejarah Melayu, novel Anugerah karya Zaharah` Nawawi, drama Matinya seorang pahlawan, Keris Laksmana Bentan dan lain-lain amat sesuai dikritik dengan pendekatan ini.
Pendekatan ini kemudiannya tersisih akibat kemunculan beberapa pendekatan baharu seperti pendekatan Fomalisme dan Kritikan Baharu (New Criticism). Selepas tahun 1960-an, pendekatan sejarah dan teks-teks yang berbau sejarah sudah mula ditinggalkan dianggap sebagai kaedah kritik yang ketinggalan szaman. Analisis dan penelitian teks telah berubah daripada situation oriented kepada textual oriented. apabila munculnya teori-teori kritikan sastera yang berasaskan idea struktur dan bentuk (form) khususnya pada awal abad ke-20 hinggalajh penghujung tahun 1960-an.
Memasuki tahun 1980-an, kritikan teks mula kembali semula kepada sejarah, tetapi dalam bentuk dan perspektif yang berbeza, berikutan munculnya kaedah baharu yang diperkenalkan oleh Stephen J. Greenblatt menerusi idea pensejarahan baru atau yang disebut New Historicism

1 comment:

  1. Terima kasih atas maklumat yang Dr. tulis dalam artikel ini. Ada apa-apa maklumat mengenai pensejarahan baru...mohon share. Terima kasih sekali lagi. sabtu_man@yahoo.com

    ReplyDelete