SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Thursday, June 24, 2010

TEORI DALAM BIDANG ILMU LAIN

Terdapat persoalan yang lazim dipertanyakan kepada saya, bolehkah teori-teori yang terdapat dalam bidang ilmu lain seperti agama, politik, pengurusan, geografi dan lain-lain digunakan dalam kritikan sastera. Jawapan saya, boleh. Asalkan teori-teori tersebut sesuai dengan fenomena yang ingin kita kritik, fenomena yang yang ingin dikaji. Satu perkara yang perlu diketahui oleh pengkritik ialah, ilmu sastera merentas, mendokong, memancarkan dan mengungkap segala bidang ilmu.Kita biasa dengan sub-sub bidang dalam kajian ilmu kesusasteraan seperti sastera agama, sastera sejarah, sosiologi sastera dan lain-lain.Dalam teks-teks kesusasteraan pula terungkap pelbagai perkara yang meliputi segala aspek kehidupan baik ekonomi, persekitaran, perniagaan, sistem keluarga, agama, budaya, bahasa, pendidikan dan lain-lain. Kerana itu, jika terdapat teori dalam bidang ilmu apapun apa pun, jika ianya sesuai maka boleh digunakan. Saya turunkan contoh berikut, sekiranya pengktitik ingin memahami gelagat pengurusan persatuan penulis, agensi yang mengendalikan urusan sastera, maka wajar pengkritik mendalami teori-teori pengurusan. Demikian juga sekiranya pengkritik ingin memahami aspek kauseling dan psikologi, tentu ia wajar memahami teori-teori tentang kaunseling itu. Dalam sastera terdapat teori-teori berasaskan psikologi seperti yang dikemukakan oleh Sigmund Frued, Curl Jung, Harold Bloom dan Lacan yang juga berkait rapat dengan bidang psikologi dan kaunseling. Maka ia sesuai digunakan.

No comments:

Post a Comment