SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Monday, February 1, 2010

PERSEDIAAN MENJADI PENGKRITIK SASTERA

....sambugan

Seseorang pengkritik tentunya tertuntut atas dirinya agar melakukan kritikan yang bertanggungjawab yang dengannya hasil kritikan itu boleh dipertanggungjawabkan. Oleh itu, pengkritik perlu menjalankan tugas mengkritik secara profesional, berdiri atas sifatnya sebagai orang yang ahli (pakar), sehingga pengkritik itu dapat dengan jelas membezakan emosi dengan fakta, rasional dengan semborono, kebenaran dengan bepalsua
Pengkritik hendaklah menjadi hakim yang bijaksana, memberi hukuman tanpa dipengaruhi oleh sentimen, desakan emosi atau suapan. Hukuman yang diberikan sewajarnya atas pertimbangan hujah ilmu dan akal yang boleh membentang keterbukaan minda, menampilkan ketajaman fikiran serta memperlihatkan ketelitian. Hashim Awang (1997) mengemukakan beberapa sifat pengkritik sastera yang baik. Antaranya ialah:-
1. Pengkritik sewajar seorang pencinta seni, mempunyai minat yang mendalam terhadap satu-satu bentuk seni, khususnya seni sastera.
2. Mempunyai sensitiviti yang kuat terhadap sesuatu seni sastera. Mempunyai daya kepekaan yang tinggi untuk masuk ke dalam karya dan memberi tindak balas terhadapnya.
3. Mempunyai keupayaa yang bersar terhadap analitis.
4. Mampu mengemukakan prinsip-prinsip estetika dalam penilaian dan mengemukakan hujah-hujah yang kuat dan tepat.
5. Mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang yang dipilih serta dapat membuat perbandingan-perbandingan dan perbezaan-perbezaan.
6. Dapat menyampaikan penghuraian serta penilaian dalam satu cara yang jelas dan menarik. Gagasan yang ditimbulkannya pula dapat diterima dan difahami oleh masyarakat.

Barangkali, timbul pertanyaan dalam benak kita, sejauh manakah seseorang pengkritik dapat berlaku adil, profesioal dan bijaksana dalam kritikan? Jawapannya mudah, ia bergantung kepada sejauh manakah pengkritik itu dapat menghayati, mengaplikasikan dan meletakkan kerja-kerja kritikan pada landasan yang benar-benar menepati pendekatan yang dipilihnya. Pertanyaan ini juga terhala kepada pengarang atau pihak lain yang berhadapan dengan hasil kritikan itu. Sejauh manakah mereka boleh sampai dan mempertahankan keterbukaan minda, sejauh jugalah keadilan dapat diterima. Melaksanakan keadilan, bererti kita meletakkan sesuatu itu kena pada tempatnya. Jika ini boleh berlaku, maka keadilan dalam melakukan kritikan dan berhadapan dengan hasilnya juga akan menjadi kenyataan.
Pengarang dan khalayak lain memiliki hak dan kata pemutus. Warna dan corak perkembangan sastera kemudiannya tidak semata-mata bergantung kepada pengkritik, penteori, malah juga kepada masyarakat yang menerima hasil kesusasteraan dan kritikan. Demikianlah pernyataan Mana Sikana (1998), bahawa masyarakat pembaca mempunyai kata pemutus dan pembentuk arah kepada perkembangan sesebuah kesusasteraan`. Oleh itu, pengkritik perlu menimbang pelbagai sudut pandangan, kerana kritik sastera itu sebenarnya muncul di antara karya dan masyarakat pembaca.

No comments:

Post a Comment