SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Sunday, May 2, 2010

PENDEKATAN PSIKOANALISIS

Pendekatan ini berasaskan idea pemikiran bawah sedar daripada teori Psokoanalisis. Pendekatan kritikan berasaskan idea Psikoanalisis bertujuan mengamati teks-teks kesusasteraan dengan cara menghubungkannya dengan aspek kejiwaan dan pemikiran bawah sedar.
Beberapa orang pemikir yang memberi perhatian dalam aspek kejiwaan ini ialah Sigmun Freud, Jung, Adler, Brill dan lain lagi (Mana Sikana,1983:118). Frued misalnya sangat terkenal dengan id, ego dan super-ego. Kesemua ini menurut Frued mempunyai tugasnya yang tersendiri. id misalnya sentiasa mendorong kepada keseronokan, kejayaan dan kehendak naluri. ego pula berperanan mententeramkan id, super ego berfungsi sebagai pelindung dari sebarang perkara yang cuba meruntuhkan prinsip-prinsip kemanusiaan, sosial moral dan sebagainya.
Selain Frued, kritikan berasaskan idea Psikoanalisis juga boleh bersandarkan pada idea tipa induk oleh Curl Jung, kepengaruh oleh Harold Bloom dan struktur bahasa dalam pemikiran bawah sedar oleh Jacques Lacan.
Pendekatan kritikan psikoanalisis telah melahirkan beberapa tanggapan yang berkait langsung dengan proses kepengkaryaan, seperti aliran kesedaran (conscious) dan separuh sedar (subconscious). Pengkarya dikatakan mendapat ilham secara separuh sedar, kemudian dia akan menggunakan ilham itu untuk berkarya. Sewaktu berkarya pengkarya berada dalam sedar. Sesuatu karya akan dianggap baik jika sekiranya dalam waktu subconscious pengkaarya dapat melukiskan apa-apa yang tergambar sewaktu dia mengalami subconscious itu.
Pendekatan Psikoanalisis sangat sesuai diterapkan terhadap teks dan juga pengarang. Aspek kejiwaan watak-watak dalam teks dapat ditelusuri dengan baik terutama watak-watak yang mengalami tekanan jiwa. Selain watak dalam teks, pendekatan inmi juga dapat digunakan untuk menyelusuri proses kepengkaryaan pengarang dalam menghasilkan karya.

No comments:

Post a Comment