SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Monday, May 24, 2010

PENDEKATAN FEMINISME

Dalam kajian sastera, pendekatan Feminisme bertujuan untuk memahami peranan, kedudukan dan keterlibatan wanita dalam kesusasteraan. Pendekatan ini bersandarkan kepada idea-idea Feminisme yang berkisar kepada kedudukan wanita sebagai pengkritik, penulis dan juga sebagai watak-watak dalam teks.
Terdapat banyak jenis kritikan Feminisme, antaranya kritikan Feminis Psikoanalitik, kritikan Feminis Lesbian, kritikan Feminis ideologi, kritikan ginokritik, kritikan feminis ras dan kritikan Feminis sosialisme. Cara dan kaedah memahami dan mendekati sesuatu persoalan wanita itu menjadi pendekatannya juga berbeza-beza.
Kritikan Feminis Psikoanalitik timbul kerana penentangan terhadap idea Frued dan Lacan. Kritikan Feminis ras timbul akibat penentangan terhadap penindasan ras khususnya akibat perbezaan warna kulit hitam dan putih.
Tokoh-tokoh wanita seperti Mary Ellman, Elaine Showalter, Cixious, Julia Kristive bangkit bagi menunjukkan bahawa wanita tidak selemah yang ditanggapi oleh golongan lelaki dan mereka berusaha menampilkan dan menolongkan kelebihan dan kehebatan feminisme sebagai mempunyai peranan dan kedudukan yang sama dalam masyarakat.
Dalam banyak-banyak kritikan Feminisme, kritikan ginokritik yang dipopularkan oleh Elaine Showwalter merupakan pendekatan kritik Feminisme yang amat popular. Kritikan ini menyusuri peranan wanita sebagai pembaca (women as reader and consumer) dan wanita sebagai penulis (women as writer).
Pendekatan kritikan melihat wanita sebagai pembaca berusaha untuk membolehkan wanita memahami imej atau citraan wanita dalam teks-teks yang ditulis oleh penulis lelaki. Dari situ wanita boleh mengkaji dan membetulkan imej-imej wanita yang tidak benar sebagaimana yang ditulis oleh penulis lelaki.
Pendekatan kritik yang melihat wanita sebagai penulis pula disebut sebagai ginokritik. Pendekatan ini melihat wanita sebagai sumber yang menerbitkan makna teks. Penulis wanita harusnya memiliki suatu rangka kerja bersistematik untuk mengemukakan imej-imej, perwatakan dan perjuangan yang boleh mencabar dan menentang serta merobohkan apa yang sudah dikonsepsikan oleh kaum lelaki sebelum ini (Mana Sikana,2005:289).

No comments:

Post a Comment