SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Wednesday, August 4, 2010

BUKU TERBAHARU PROF. UNGKU MAIMUNAH


KEDUDUKAN ILMU DALAM KESUSASTERAAN: TEORI DAN PRAKTIS


Para meinat dan penggiat sastera wajar memanfaatkan dua buah buku terbaharu hasil suntingan Profesor Dr. Ungku Maimunah Mohd Tahir, Felo Penyelidik Kanan di Institut Alam dan Tamadun Melayu, UKM. Buku yang dimaksudkan itu ialah KEDUDUKAN ILMU DALAM KESUSASTERAAN: Teori dan Praktis. Buku ini menghiumpunkan beberapa buah esei kritikan kritis tentang konsep ilmu dan cerita dalam kesusasteraan. Teras perbahasan dan penghujahan disandarkan kepada Islam dan praktisnya berasaskan pada idea teori Persuratan Baru. Buku ini amat bergunakan kepada penggiat sastera khususnya yang terlibat dalam dunia teori dan kritikan sastera, penggiat, pencinta kesusasteraan, sarjana, mahasiswa pusat pengajian tinggi dan sesiapa sahaja yang inign memperluaskan pengetahuan tentang ilomu kesussasteraan.

No comments:

Post a Comment