SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Monday, August 2, 2010

CIRI TULISAN KRITIKAN

Menurut Prof. Ungku Maimunah Mohd Tahir (2010) sesebuah karya kritikan merupakan sebuah analisis kritis yang mendokong penghujahan mendalam dan terperinci ke atas sesuatu fenomena kesusasteraan yang dikaji serta memberi penilaian terhadapnya. Penghujahan itu bertujuan untuk menjawab fenomena yang dikaji itu atas empat asas iaitu apa yang dikaji/dipersoalkan, bagaimana berlaku, mengapa dan penilaian terhadapnya. Para pengkritik perlu memahami beberapa istilah yang lazim didengari dan digunakan dalam amalan praktis kritik sastera seperti kritis,kritik, tesis dan hipotesis. Kritis bermaksud penghujahan. Pengkritik melakukan analisis yang terperinci, mendalam mengikut lunas-lunas falsafah, teori dan idea yang benar. Penhujahan akan dapat menampakkan sesuatu idea yang ingin diketengahkan sehingga idea itu dapat dikesan/disedari asas-asasnya. Asas-asas idea ini akan membentuk atau menghasilkan tesis pengkritik.Oleh kerana itu, sesebuah kritikan semestinya bersifat kritis dan analitis. Berbeza dengan tulisan deskriptif yang lebih berbentuk pemerian, penghuraian dan pemeparan maklumat.

No comments:

Post a Comment