SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Saturday, August 21, 2010

PENDEKATAN KRITIK SPB4L

Pendekatan kritik 4L berasaskan prinsip-prinsip teori Pemikiran Strategik Bersepadu (SPB4L) yang diperkenalkan oleh Mohd Yusof Hassan. Empat L yang menjadi teras pemikiran strategik dalam teori ini bermaksud, pemikiran Luhur, Lahir, Logik dan Lateral. Pemikiran strategik ini meletakkan asas kesepaduan tiga sumber pemikiran dan falsafah iaitu pemikiran Barat, Melayu dan Islam.
Asas yang perlu menjadi pegangan pengkritik ialah setiap pengarang atau sasterawan atau setiap masyarakat ataupun dalam setiap teks kesusasteraan mengandungi unsur-unsur pemikiran luhur, lahir, logik dan lateral ini. Pendekatan ini juga mengkehendaki pengkritik mengunakan kaedah holistik dan bersepadu apabila mengkritik. Aspek instrinsik dan ekstrinsik mestilah diperlihatkan berhubungan dan berkait di antara satu sama lain.
Pendekatan kritik teori SPB4L mencadangkan kritikan terhadap teks diaplikasikan dalam dua kaedah iaitu kaedah Intrinsik (Dalaman) dan Kaedah Ekstrinsik (Luaran). Kaedah Intrinsik memerlukan pengkritik meneliti dan mengenalpasti aspek-aspek dalaman teks seperti tema dan persoalan, perwatakan, latar dan suasana, teknik dan stail. Manakala Kaedah Ekstrinsik pula mengkehendaki pengkritk meneliti aspek-aspek luaran yang berhubungan dengan aspek dalaman. Aspek-aspek luaran yang dimaksudkan ialah falsafah dan kepercayaan, psikologi dan kemanusiaan, sejarah dan kemasyarakatan serta estetika dan seni.
Pendekatan kritik Pemikiran Strategik 4L pernah diaplikasikan oleh Mohd Yusof Hassan ke atas novel Imam karya Abdullah Hussain. Matlamat akhir kritikan berasaskan pemikiran strategik 4L ini ialah untuk mengenengahkan kesusasteraan sebagai wadah pendidikan. Teks kesusasteraan diangkat sebagai pewacana yang membicarakan tentang peradaban bangsa yang menghasilkan kesusasteraan itu.

1 comment:

  1. terima kasih atas maklumat yg ada. Ini dpt membantu saya dalam menyiapkan tugasan saya mengenai tokoh Kritikan Sastera.

    ReplyDelete