SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Thursday, July 29, 2010

PENDEKATAN FIRASAT

Kaedah kritik ini berteraskan idea teori Pengkaedahan Melayu yang diperkenalkan oleh Hashim Awang bertujuan memahami fenomena budaya, pemikiran, cara hidup, sikap dan pandangan orang Melayu Islam berasaskan nilai-nilai`tempatan` Melayu dan Islam. Oleh itu, pengkritik yang menggunakan prinsip teori ini dalam kritikan teks, tentulah seorang pengkritik yang sedar akan limitasi teori ini ketika berhadapan dengan teks kesusasteraan. Teks-teks kesusasteraan yang terhasil di tangan pengarang bukan Melayu dan bukan Islam tentu `terkeluar` dari lingkungi signifikasi teori ini.
Teori Pengkaedahan Melayu Hashim Awang menawarkan dua pengkaedahan iaitu, pengkaedahan alamiah dan pengkaedahan agama. Bagi tiap-tiap pengkaedahan ini, dapat dimanfaatkan beberapa pendekatan yang boleh digunakan. Dalam pengkaedahan alamiah misalnya, pengkritik boleh menggunakan kaedah gunaan, firasat dan moral. Berasaskan pengkaedahan agama pula dapat dimanfaatkan pendekatan dakwah, seni dan kemasyarakatan.
Hashim Awang percaya bahawa produk kesusasteraan (karya) mengandungi himpunan pengalaman hidup manusia Melayu Islam yang sangat tinggi nilainya, dan pengalaman ini mencerminan suatu ruang yang luas tentang segala aspen dan pandangan (world view) Melayu Islam itu sendiri. Dengan berpandukan kitab Tajulmuluk, Hashim merumuskan signifikasi world view Melayu Islam berligar kepada enam perkara iaitu cakerawala, firasat, kesihatan manusia, mimpi dan gerak laku manusia dan perumahan.
Dalam pengertian umum, firasat membawa maksud ramalan atau. Ramalan dalam konteks teori ini tidak setakat ramalan tetapi ramalan yang mendokong makna-makna khusus sehingga memberi suatu gambaran yang benar-benar mencerminkan world view Melayu Islam itu sendiri.
Mana Sikana (2005) menghubungkan pendekatan firasat ini dengan konsep mimpi Frued dan kajian tanda dalam semiotik. Pandangan ini sejajar dengan usaha Hashim Awang untuk menyelongkari makna-makna yang berkait dengan kealamiahan dan keberagamaan orang-orang Melayu sendiri. Makna-makna ini tentulah bertempelan pada langit mimpi orang Melayu, sikap dan gerak lakunya, alam sekitar yang mempengaruhinya dan segala macam pelakuan yang terhimpun dalam pengalaman hidup mereka.
Selain daripada pendekatan firasat, pengkritik juga menyelusuri teks kesusasteraan tempatan dengan pendekatan moral, kemasyarakatan, keagamaan dan pendekatan seni. Pendek kata, teori ini menawarkan banyak cara yang boleh digunakan untuk pengkritik sebagai kaedah operasionalnya dalam usaha mendekati dan menyelongkari nilai-nilai kemelayuan dan keislaman Melayu.

No comments:

Post a Comment