SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Thursday, April 16, 2009

BERMULANYA TEORI SASTERA MODEN

Tidak ada satu tarikh tepat yang dapat dirujuk bagi menjelaskan tempoh era klasik dan era moden. Walau bagaimanapun, perkembangan bidang teori sastera sejak zaman klasik hingga moden dapat difahami berdasarkan aliran-aliran dan tokoh-tokog penting yang muncul ketika itu.
Perkembangan teori dalam era klasik bermula dengan tokoh pentingnya Plato yang dilahirkan pada tahun 427-347 sebelum Masehi. (S.M.) dan beberapa tokoh lain seperti Aristotle (384-322 S.M.), Horace atau nama penuhnya Quintus Horatius Flaccus (65-8 S.M.) dan Cassius Longinus (213–273 S.M.). Dalam era pertengahan iaitu zaman bermulanya empayar Roman pada abad Ke-5, muncul tokoh penyair terkenal iaitu Durante degli Alighieri (1265-1321 M.).
Selepas zaman pertengahan, perkembangan teori sastera memasuki zaman renaissance atau zaman pembaharuan yang berlaku pada abad Ke-14 hingga abad ke-17. Dalam era ini, idea-idea pemikir dan ahli falsafah dalam era klasik diambil dan diketengahkan. Dengan itu, era ini juga disebut sebagai era neoklasik. Idea-idea falsafah dan karya Poetics Plato dibincangkan dan diterjemahkan. Tokoh-tokoh penting teori dan kritikan sastera yang muncul dalam era ini ialah Sir Philip Sidney (1554-86), John Dryden (1631-1700) Alexender Pope dan Samuel Johnson (1709-1784). Lodovico Castelvetro merupakan tokoh kritikan sastera yang penting yang banyak melakukan kritikan terhadap karya puisi.
Era bermulanya perkembangan teori kesusasteraan moden dapat dikatakan bermula dengan kemunculan teori Formalisme Rusia pada tahun 1915. Tokoh-tokoh penting teori ini ialah Roman Jakobson, Viktor Shklovsky dan Boris Ejxenbaum. Kemunculan tokoh-tokoh ini membawa bersama idea `kesusasteraan untuk kesusasteraan` dan menolak kesusasteraan untuk bidang lain. Golongan ini percaya bahawa kesusasteraan telah ditenggelamkan oleh bidang-bidang ilmu lain seperti sejarah, moral, psikologi, pengarang dan juga politik. Mereka mahu kesusasteraan dikembalikan dan diberikan tempat yang sewajarnya, iaitu mengembalikannya semula kepada dirinya sendiri iaitu bahasa.

No comments:

Post a Comment