SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Friday, January 29, 2010

SIAPA PENGKRITIK?

Pengkritik dalam Kamus Dewan (2005:830) bermaksud orang yang mengkritik atau pembidas. Dalam bahasa Indonesia disebut kritikus yang membawa maksud orang yang ahli dalam bidang kritik (Suprapto,1993:44). Sebagai orang yang ahli dalam bidang kritikan. Dengan definisi itu, maka tugas pengkritik tentulah tidak lari daripada menjalankan kerja-kerja menganalisis, menilai, menimbang dan menghalusi teks kesusasteraan, khlayak dan pengarang.. Tujuan daripada tindakan dan kerja-kerja yang dilakukan pengkritik ialah untuk mendedahkan atau menemukakan sesuatu makna yang terselindung di dalam teks atau di sebalik kreativiti pengarang ataupun sensitiviti khaalayak.
Meskipun, pengkritik memiliki kemampuan untuk melakukan kritikan terhadap teks kesusasteraan atau terhjadap pengarangnya, namun mereka tidak boleh melakukan kritikan itu sewenang-wenangnya. Ada aturan yang tersedia untuk digunakan dalam kerja-kerjanya, ada norma-norma yang tertentu yang perlu diikuti supaya cara berkerja lebih terarah, sistematik dan boleh dipertanggungjawabkan.
Dapat dianalogikan, kedudukan dan fungsi pengkritik sama dengan kedudukan dan fungsi seorang penguam bela di dalam maahkamah. Teks, pengarang dan juga khalayak adalah pihak yang dihakimi atau terdakwa.

No comments:

Post a Comment