SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Sunday, January 10, 2010

UNTUK PELAJAR UKP 6033

B) MENULIS LATAR BELAKANG KAJIAN

1. Menjelaskan peranan dan penggunaan bahasa ibunda dalam kalangan pelajar di sekolah SRJK yang dipilih.

2. Tunjukkan bagaimana penggunaan bahasa ibunda itu mempengaruhi pembelajaran bahasa Melayu dan kaitkan dengan kesannya ke atas penulisan karangan dalam kalangan pelajar di sekolah yang dipilih.

3) Aspek-aspek bahasa ibunda yang menimbulkan isu dalam penulisan karangan.

4) Pengaruh bahasa ibunda terhadap penulisan karangan dan kesannya

5) Jelasnya mengapakah kesan ini penting diberi perhatian dan dikaji.

No comments:

Post a Comment