SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Sunday, January 10, 2010

UNTUK PELAJAR UKP 6033

A) MENULIS PADA BAHAGIAN PENGENALAN CADANGAN KAJIAN.

1) Pada bahagian pengenalan sewajarnya kita menerangkan secara umum/kasar isu yang berkait dengan perkara yang ingin dikaji.

2) Tidak perlu memperincikannya.

3) Cukup memberi satu gambaran umum tentang makluman perkara yang ingin dikaji.

4) Kaitkan perkara itu secara umum dengan isu yang timbul.

5) memadai ditulis dalam dua halaman

Contoh: Tajuk kajian `Pengaruh bahasa ibunda dalam penulisan karangan pelajar di sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina'

Perkara yang perlu diterangkan dalam bahagian pengenalan ialah;

1) Bahasa ibunda dalam pertuturan dan komunikasi
2) penutur dan pengguna bahasa ibunda.
3) peranan bahasa kebangsaan dan pengaruhnya
4) Penggunaan bahasa kebangsaan di sekolah kebangsaan dan SRJK
5) Penggunaan bahasa kebangsaan dalam pengajaran bahasa di SRJK
6) Apakah masalah yang timbul dan mengapa?

No comments:

Post a Comment