SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Sunday, January 10, 2010

UNTUK CIKGU AHMAD NASIR BIN HARUN

Sila buat bacaan terhadap buku berikut, kerana ia amat berkaitan dengan kajian sdra.

Muhammad Hj Salleh (2000) Puitika Sastera Melayu. DBP

Mohd Affandi Hassan (1996) Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid.Kuala
Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Braginsky. I.V.(1994) Erti Keindahan dan Keindahan Erti Dalam Kesusasteraan Melayu
Klasik. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dadney Townsend (2001) Aesthetics:Classic Readings From the Western Tradition,2nd
Edition, United States, Wadsworth.

Dr. Yusuf al-Qardawi (2000) Islam dan Seni (terjemahan) Bandung.Pustaka Hidayah

Leaman Oliver (2004) Islamic Aesthetics.Edinburgh. Edinburgh University Press.

No comments:

Post a Comment