SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Friday, November 20, 2009

PEMBINAAN TEORI SASTERA MALAYSIA

Secara umum, teori-teori moden kesusasteraan dari Barat sudah memasuki kesusasteraan Melayu di Malaysia sejak awal tahun 1950-an lagi. Kehadiran ini agak terkemudian berbanding dengan perkembangan kritikan yang sudah bermula lebih awal dari itu, iaitu sekitar tahun 1930-an dan 1940-an. Walau bagaimanapun, kritikan sastera yang timbul dalam tahap awal ini berlaku secara kecil-kecilan dan tidak memiliki nilai yang tinggi (Hashim Awang.1997:103).
Tahun 1950-an boleh dianggap tahap awal kemasukan teori-teori kesusasteraan dari Barat di Malaysia, meskipun usia kewujudannya dalam pada waktu itu sudah menjangkau hampir satu setengah abad. Dalam tahun 1960-an hingga 1980-an, teori-teori mula bertapak dan menjadi sebahagian daripada keluarga sastera Melayu. Ramailah pula di kalangan para penulis, pengkritik dan pembicara sastera Melayu yang mampu menguasai dan menjadi penganutnya. Teori-teori ini dipraktik dan disebarkannya dalam kalangan kritikawan muda generasi terkemudian, sama ada melalui kuliah, bengkel atau tulisan kritikan mereka (Sahlan Mohd Saman,1997:192).
Hampir tiga puluh tahun teori-teori kesusasteraan Barat menghegemoni kesusasteraan Melayu khususnya dalam bidang teori dan kritikan, maka baharulah para sarjana Melayu Islam menyedari terdapat banyak kelemahan teori-teori berkenaan. Hashim Awang (1997), menjelaskan, teori-teori kesusasteraan Barat tidak lengkap, bersifat berat sebelah dan memberi perhatian kepada satu-satu aspek sahaja. Mana Sikana pula melihat dominasi teori-teori Barat dalam kesusasteraan Melayu sebagai sesuatu yang tidak wajar, kerana teori-teori Barat telah memancarkan konsepsi sastera kita yang tidak jatidiri dan kurang seiring dengan konteks sosio budaya di negara ini.
Kesedaran kepada perlunya memiliki teori sastera dan teori kritikan Melayu mula membenih suasana. Kecenderungan untuk menggunakan pendekatan baharu ini terus hidup dan berlanjutan. Kini timbul suara lantang yang menyeru agar kritikan sastera haruslah diterapkan dengan nilai-nilai keagamaan, tegasnya nilai-nilai keislaman (Hashim Awang.1997:113). Isu pokok yang menjadi asas utama kelemahan teori barat sebagai alat mengkritik teks sastera Melayu ialah keterpisahannya dari unsur keIslaman dan kemelayuan yang menjadi tunjang kepada segala proses penglahiran karya Melayu.
Polemik kesusasteraan Islam di antara Shahnon Ahmad dan Kassim Ahamd pada penghujung tahun 1970-an telah mencetus benih teoretikal dalam kerangka pembinaan teori-teori kesusasteraan Melayu berasaskan Islam dan jatidiri Melayu di negara ini. Pada tahun 1989, muncullah gagasan teoretikal tentang kesusasteraan Melayu yang dikemukakan oleh Muhammad Haji Salleh disusuli kemudiannya oleh Mohd Affandi Hassan dengan Pendidikan Estetika daripada Pendekatan Tauhid, Shafie Abu Bakar dengan Teori Takmilah dan Hashim Awang dengan Pengkaedahan Melayu. Mana Sikana yang banyak membuat kajian dan pembacaan menemukan idea dan pengalaman sebagai inti idealisme kepengarangan. Atas prinsip dan keyakinan terhadap idealisme inilah akhirnya beliau mengenengahkan Teori Teksdealisme. Sohaimi Abdul Aziz turut menyumbang kepada pembangunan dan perkembangan teori kesusasteraan Melayu dengan mengemukakan teori Rasa-Fenomenologi. Perkembangan ini berjaya menumbuh dan menghidupkan satu cabang ilmu pengajian kesusasteraan Melayu, khususnya dalam bidang teori dan kritikan sastera (Abdul Halim Ali.2001).

No comments:

Post a Comment