SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Friday, November 20, 2009

TEORI-TEORI SASTERA MALAYSIA

Bermula penghujung tahun 1989 hingga tahun 2009 (20 tahun), terdapat sebelas buah teori sastera Melayu muncul dalam dunia sastera Melayu di Malaysia. Antaranya ialah teori Puitika Sastera Melayu oleh Muhammad Haji Salleh, Pengkaedahan Melayu oleh Hashim Awang, Takmilah oleh Shafie Abu Bakar, Teksdealisme oleh Mana Sikana, Rasa-Fenomenologi oleh Sohaimi Abdul Aziz, Persuratan Baharu oleh Mohd Affandi Hassan, teori Konseptual Kata Kunci oleh Mohamad Mokhtar Hassan, Hermeneutik Kerohanian oleh Salleh Yaapar, teori Pemikiran Bersepadu 4K oleh Mohd Yusof Hassan, teori Sastera Warisan oleh A.Wahab Ali dan teori Anjakan Makna oleh Rahman Shaari.
Berdasarkan jumlah ini, tradisi teori dan kritikan sastera Melayu mengatasi tradisi teori dan kritikan sastera moden Barat, kerana tempoh perkembangan dan pembiakan teori di Malaysia lebih cepat, yakni hanya dalam tempoh 20 tahun sahaja, telah muncul 11 buah teori sastera. Berbanding perkembangan teori dan kritikan sastera moden di Barat yang bermula sekitar tahun 1914 hingga 1960-an, hanya tiga empat teori yang muncul (Abdul Halim Ali,2005:3). Bagi tujuan melengkapkan pengetahuan pada peringkat asas, buku ini akan membincangkan beberapa buah teori sastera Melayu yang agak mantap dalam dunia kritikan di Malaysia, antaranya ialah teori Puitika Sastera Melayu, Pengkaedahan Melayu, Takmilah, Persuratan Baharu, Teksdealisme, Rasa-Fenomenologi, teori Pemikiran Strategik dan teori Konseptual Kata Kunci.
Ada diantaranya pula masih berada pada tahap cetusan idea (belum sampai ke tahap berdiri sebagai sebuah teori) seperti teori Sastera Warisan dan teori Anjakan Makna. Idea ini dilontar dalam satu smeinar dan juga perbincangan dan belum diperincikan dan dimantapkan oleh pencetusnya, selain tidak pernah diuji dalam mana-mana kegiatan akademik.

1 comment:

  1. Salam Prof.

    Apakah pandangan Prof. tentang perkembangan sastera Malaysia?

    Ada pendapat yang mengatakan bahawa karya yang ditulis dalam bahasa Inggeris oleh penulis Malaysia tidak diiktiraf sebagai salah satu komponen sastera Malaysia. Apakah komen Prof. dalam menjawab isu ini?

    Terima Kasih

    ReplyDelete