SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Wednesday, December 23, 2009

JENIS-JENIS KRITIKAN

Selain daripada dua pembahagian kritikan yang dibincangkan sebelum ini iaitu kritikan teoretikal dan praktikal, terdapat juga para sarjana ya ng membahagikan kritikan kepada beberapa jenis yang lain. Antaranya ialah kritikan judiasial, kritikan Mimetik, Kritikan Objektif, Kritikan Induktif, Kritikan Impresionistik, Kritikan Pragmatik dan Kritikan Ekspresif.

Kritikan Induktif.

Kritikan Induktif ialah kritikan yang menjelaskan bahagian-bahagian sastera berlandaskan fenomena-fenomena yang ada secara objektif (Rachmat Djoko Pradopo:1997:23). Jenis kritikan ini tidak mementingkan kepadan nilai karya yang dinilai sama ada karya itu berkualiti tinggi atau rendah, sebaliknya ia lebih kepada mengkategorikan karya sastera kepada jenis-jenis tertentu. Oleh itu, kritikan induktif tidak terikat kepada peraturan-peraturan yang khusus bagi menilai karya sastera sebagaimana kritikan Judisial yang akur kepada peraturan atau norma-norma tertentu dalam kerja-kerja kritikan. Kritikan ini berusaha menemukan nilai-nilai seni dengan meletakkan seni sebagai satu `objek` alam yang juga tertakluk kepada perubahan dan perkembangan. Tidak ada standard atau aturan yang mendahului kritikan ini. Ini juga bermakna, pengkritik tidak terikat kepada apa-apa kaedah yang boleh mengongkong tanggapannya terhadap cara mendekati karya.

No comments:

Post a Comment