SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Sunday, December 13, 2009

TEORI SASTERA DALAM KAJIAN AKADEMIK

Dalam bidang kesusasteraan, teori hadir sebagai satu keperluan teoretikal yang amat penting untuk memboleh sesuatu kajian dijalankan. Lazimnya, para pengkaji dalam bidang kesusasteraan mengambil pendekatan dedukktif dalam kajian akadmik. Pendekakan deduktif bermaksud, pengkaji menggunakan teori ke atas data. Atau boleh difahami juga sebagaimengaplikasikan teori ke atas teks.
Terdapat juga pengkaji yang menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan ini memerlukan pengkaji turun ke lapangan mencari dan mencerap data terlebih dahulu, kemudian membuat rumusan. Rumusan kajian itu lazimnya merupakan idea baharu atau teori baharu yang berkait dengan fenomena yang dikaji.
Dalam kajian yang menggunakan pendekatan deduktif, teori sastera amat diperlukan sebagai alat yang digunakan untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada atau data yang tersedia ada. Tanpa teori, tidak mungkin fenomena-fenomena atau data yang sedia ada itu dapat diterangkan.
Kerana itu, teori sastera amat penting diketahui dan k=dikuasai oleh setiap pengkaji yang ingin melakukan kajian dalam bidang kesusasteraan. ....bersambung.

No comments:

Post a Comment