SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Saturday, December 19, 2009

KRITIKAN PRAKTIKAL

Kritikan Praktikal (practical criticism) juga disebut sebagai Kritikan amali atau krtitikan `terapan` (applied criticism). Pengkritik secara langsung akan terlibat dalam kerja-kerja kritikan terhadap karya sastera, yang melibatkan tindakannya membaca, menghayati dan menganlisis karya berkenaan. Dalam kritikan ini, pengkritik menggunakan sesuatu teori atau pendekatan yang telah sedia dimakluminya dan mengaplikasikannya dalam kerja-kerja kritikannya itu. Contoh karya kritikan praktikal ialah Esei-esei kritikan oleh John Dryden, Lives of the Poets oleh Dr. Johnson,). Rasa- Fenomenologi, penerapan terhadap karya-karya A.Samad Said (1998) oleh Sohaimi Abdul Aziz, The questions of Hamlet (1959) oleh Harry Levin, Novel SHIT dalam analisis Semiotik oleh Mana Sikana, Sajak Pualng si tanggang oleh Muhammad Haji Salleh dalam bacaan Historisisme Baru oleh Abdul Halim Ali dan lain-lain lagi.

No comments:

Post a Comment