SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Sunday, December 27, 2009

KRITIKAN MIMETIK

Kritikan ini berasaskan teori Mimesis oleh Plato dan Aristotle. Plato percaya, bahawa karya seni adalah tiruan daripada dunia sebenar. Apa yang dipersembahkan dalam karya seni bagi Plato adalah sebuah salinan semula. Tindakan seniman menulis semula kebenaran itu ke dalam karya seni dianggap Plato sebagai satu `peniruan`, maka dengan itu kebenaran yang ada dalam karya seni (yang ditiru) itu adalah kebenaran yang palsu.
Kritikan Mimetik melihat karya sastera sebagai tiruan dari sebuah realiti. Dalam melakukan kerja-kerja kritikan, pengkritiK berusaha menunjukkan dan membuktikan kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan ini ialah kebenaran yang ada di luar teks berbanding dengan gambaran yang ada dalam teks. Karya-karya sastera beraliran realisme sesuai dikritik menggunakan kritikan in dengan mengambilkira beberapa pertimbangan kontekstual sewaktu melakukan kritikan.

No comments:

Post a Comment