SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Sunday, December 13, 2009

SIAPA YANG PERLU MENGETAHUI DAN MENGUASAI TEORI SASTERA?

Sering timbul pertanyaan, apakah semua yang ingin terlibat dalam sastera dan kesusasteraan perlu terlebih dahulu mengetahui dan menguasai teori sastera? Untuk menjawab persoalan ini, saya ingin menegaskan, bahawa perkara pertama yang perlu difahami oleh ialah teori sastera berada dalam kelompok sastera tinggi (high literature). Manakala peminat dan pengiat serta pengamal sastera pula terdiri daripada pelbagai lapisan, jenis dan peringkat manusia.
Secara prinsipnya, memang semua orang yang ingin terlibat dalam dunia sastera dan kesusasteraan perlu tahu teori sastera. Kerana dengan pengetahuan itu, mereka akan lebih faham dan lebih mudah untuk mengambil bahagian dalam kegiatan sastera, khusus kritikan. Namun, secara khususnya, mungkin orang yang terlibat dalam kelompok sastera tinggi yang melibatkan kegiatan kritikan, penyelidikan dan pembinaan teori yang perlu dan mesti tahu dan menguasai teori sastera. Kerana, posisi mereka dan bidang yang diceburi menuntut ilmu teori itu sebagai lesen yang akan memberi kelayakan atau legetimasi akademianya. jika tidak (tidak menguasai ilmu teori), akativiti kritikan, pembinaan teori dan penyelidikan tidak mungkin dapat digerakkan.
Jelasnya, ada kelompok yang memang perlu dan wajib mengetahui dan menguasai ilmu teori dan ada juga kelompok yang mungkin tidak sampai keperluan untuk mengetahui dan menguasai teori (pada satu tahap tertentu).
Analoginya mudah. sebagai orang awam, kita mungkin tidak perlu mengetahui ilmu undang-undang. Tetapi bagi pengamal undang-undang mereka wajib tahu dan menguasainya.Meskipun kita adalah orang awam, namun pada satu tahap tertentu kita juga perlu tahu, mungkindalam kes untuk mengambil tindakan saman ke atas pihak lain atau berhadapan dengan saman pihak lain.
Kesimpulannya, mengetahui dan menguasai ilmu teori mempunyai kelebihananya yang tersendiri. Lazimnya pengamal sastera yang menguasai bidang ini dapat memasuki semua bidang-bidang lain dalam ilmu sastera, tetapi bagi mereka yang tidak mengetahui dan mengusaai teori sastera, kemampuan mereka tentunya terbatas, mungkin berligar dalam dunia kreatif atau dunia persatuan sastera semata-mata.

No comments:

Post a Comment