SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Saturday, December 19, 2009

PEMBAHAGIAN KRITIKAN

Secara umum, kritikan sastera dapat dibahagikan kepada beberapa jenis berdasarkan cara pengkategoriannya. Menurut bentuknya, kritikan terbahagi kepada dua jenis yang utama iaitu kritikan teoretikal (theoretical criticism) dan kritikan praktikal (practical criticism). Jika dikategorikan mengikut pelaksanaan kritikan terbahagi kepada kritikan Judisial (judicial criticism) dan kritikan impresionistik (impressionistic criticism). Bagi Willian Henry Hudson (1955), kritikan dapat dibahagikan kepada dua sahaja iaitu, kritikan judisial dan kritikan induktif. Walau bagaimanapun, pembahagian ini bukannya suatu yang mutlak, kerana, ada juga penjenisan yang dibuat berdasarkan aspek-aspek lain.
Kritikan juga dijeniskan berdasarkan kepada pendekatan. Daripada pendekatan lahir beberapa jenis kritikan seperti kritikan mimetik (Mimetic criticism), kritikan pragmatik (Pragmatic criticism), kritikan ekpresif (Expressive criticism) dan kritikan objektif (Objective criticism).

No comments:

Post a Comment