SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Sunday, December 27, 2009

KRITIKAN IMPRESIONISTIK

Kritikan Impresionistik menekankan kepada usaha melahirkan atau menggambarkan dengan kata-kata tentang sikap dan perasaan terhadap sesuatu karya yang dibaca. Pengkritik memberi tanggapan (ekspresi diri) terhadap sesebuah karya sastera tanpa sebarang standard kritikan yang khusus sebagaimana Kritikan Judisial. Kritikan ini dikatakan sebagai tidak mendalam dan tidak menghalusi karya, sebaliknya lebih menitikberatkan soal emosional tanpa memberatkan soal-soal kausaliti dan aturan kritikan yang tertentu.
T.S.Eliot menyebutkan kritikan Impresionistik sebagai kritikan estetik. Pengkritik akan menunjukkan kesan-kesannya terhadap sesuatu objek dengan memberi tafsiran-tafsiran untuk mengkagumkan pembaca dan menimbulkan kesan-kesan indah kepada pembaca (Rachmat Djoko Pradopo:1997:25). Lazimnya, pengkritik hanya menceritakan semula apa yang dibaca dalam karya dan memberi tafsiran-tafsiran atau tanggapan-tanggapan sendiri terhadap karya dan apa yang dibacanya. Pengkritik dalam keadaan ini tidak melakukan penilaian berasaskan standard kritikan yang tertentu.
Dalam tradisi kritikan sastera Melayu di peringkat awal, Lebai Ketayap sering memberi kritikan yang bersifat impresionistik ini terhadap karya-karya Munshi Abdullah.

No comments:

Post a Comment