SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Saturday, December 19, 2009

KRITIKAN TEORETIKAL

M.H.Abrams (1957:35-36) menjelaskan kritikan teoretikal bererti sebarang perkara yang berhubung dengan teori-teori mengenai kritikan. Ia termasuk perbincangan di sekitar definisi, prinsip, konsep, kriteria, pendekatan atau metodologi, kategori, geneologi, fungsi dan sebagainya. Bergerak atas dasar-dasar teoretikal ini, kritikan ini bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah, kategori-kategori yang akan digunakan untuk menganalisis dan menilai sesebuah karya. Di samping itu, ianya juga menyediakan ukuran-ukuran atau norma-norma yang akan digunakan dalam proses menganalisis dan menilai sesuatu karya sastera. Contoh klasik kritikan teoretikal ialah karya Poetics oleh Aristotle. Dalam era modenisme, terdapat juga beberapa buah karya yang membicarakan tentang bidang kritikan teoretikal ini ialah Principles of Literary Criticism karya I.A Richards (1924), Anatomy of Criticism (1975) oleh Northrop Frye, Structuralist Poetics (1975) oleh Jonathan Culler dan Critical Essays oleh Roland Barthes (1972), Strukturalisme dan Semiotik dalam Kritik Sastera oleh Umar Junus, (1988).
Mana Sikana (1983) kritikan teoretikal ini memainkan peranan berasaskan kepada tiga fokus utama iaitu, pertama; membincangkan rukun-rukun dasar teori (melibatkan perbincangan dan penentuan terhadap sesuatu pendekatan). Kedua; perbincangan di sekitar membina dan mencipta teori kritikan dan ketiga, Perbincangan beberapa aspek teori sastera. Rachmat Djoko Pradopo (1997:22-23) juga menjelaskan perkara yang hampir sama dengan fungsi kritikan teoretikal. Katanya:
`kritikan sastera teori adalah bidang kritikan sastera yang berusaha (berkerja) untuk menetapkan atas dasar-dasar prinsip-prinsip umum, seperangkat istilah-istilah yang tali temali, perbezaan-perbezaan dan kategori-kategori untuk ditetapkan pada pertimbangan dan interpretasi karya sastera, mahupun penerapan kriteria yang dengan hal-hal tersebut kitu karya-karya sastera dan para sasterawannya dinilai.

No comments:

Post a Comment