SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Tuesday, December 29, 2009

KRITIKAN PRAGMATIK

Kritikan Pragmatik juga dikenali sebagai kritikan Retorik (Rhetoric Criticism). M.H. Abrams menggunakan istilah pragmatik bagi menjelaskan jenis kritikan yang melihat kepada hasil seni sebagai memhasilkan makna pada akhirnya. Matlamat penulisan karya dan bagaimana ianya sampai memberi kesan kepada khalayak menjadi matlamat utama kritikan ini (Stevens B.K. & Stewart Larry L.1996:25).
Kritikan Pragmatik melihat karya sastera sebagai sesuatu yang dibangunkan untuk memberikan kesan-kesan tertentu kepada khalayak, sama ada kesan-kesan yang menyetuh rasa, kesenangan, kesan moral, kesan ditaktif, kesan estetik atau kesan-kesan lain. Pengkritik akan menumpukan kepada keberhasilan karya sastera memberi kesan yang boleh mencapai matlamat penulisannya.
Karya-karya sastera sastera baik dalam pelbagai bentuk dan genre dianggap boleh memberi kesan langsung kepada khalayak. Pengkritik akan meninjau tindak balas psikologi khalayak daripada pembacaan karya atau penghayatannya terhadap sebarang kegiatan sastera. Kesan-kesan ini dapat dikesan berpandukan kepada aspek-aspek psikologi seperti emosi, perasaan dan sikap khalayak itu sendiri.
Refleksi psikologi yang menyentuh dan meninggalkan kesan kepada khalayak yang mengamati sesebuah karya menunjukkan ukuran dan kesan pengaruh sesebuah karya itu. Kritikan ini tentunya memerlukan pengetahuan tentang disiplin psikologi untuk mnejadikan hasil kritikannya lebih objektif.
Menurut Abrams, kritikan ini sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan sastera era romantisisme hingga ke abad 18, dan dihidupkan semula pada zaman ini oleh pendokong kritikan retorik yang menekankan strategi estetik untuk menarik dan mempengaruhi tanggapan-tanggapan pembacannya kepada masalah yang dikemukakan dalam karya sastera (Rachmat Djoko Pradopo,1997:27).

No comments:

Post a Comment