SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Monday, December 7, 2009

TEORI PEMIKIRAN BERSEPADU 4K

Teori ini pada awalnya dikenali sebagai teori pemikiran SPB4L yang diperkenalkan oleh Mohd Yusuf Hassan, seorang tokoh pemikir dan sarjana dari Universiti Utara Malaysia (UUM). Teori SPB4K adalah singkatan nama Sistem Pemikiran Bersepadu. Manakala, 4K mewakili empat istilah iaitu Ketuhanan, Kesaitifikan, Kebitaraan dan Kekreatifan. Teori SPB4K bukanlah sebuah teori tentang kesusasteraan, tetapi praktisnya boleh diaplikasikan bagi menganalisis karya sastera, khususnya untuk mengesan keseimbangan empat aspek yang ditetapkan.
Teori SPB4K, sama sifatnya dengan teori Psikoanalisis klasik oleh Frued yang menyelongkari aspek kejiwaan manusia di bawah sedar bagi mengesan perilaku dan tindak tanduk manusia di atas sedar. Berdasarkan pemikiran Frued tentang aspek bawah sedar telah membuka minda pengkritik sastera untuk menyelongkari aspek bawah sedar pengarang sebagai sangat releven dengan proses penghasilan karya.
Teori SPB4K berteraskan falsafah kesepaduan pemikiran. Kesepaduan ini mestilah wujud dalam diri setiap rakyat supaya menjadi kemahiran dan amalan dalam kehidupan seharian (Mohd Yusuf Hassan.2001:3). Menurut Mohd Yusof, pemikiran yang perlu disepadukan itu ialah pemikiran yang saintifik, kreatif, bitara dan pemikiran yang berasaskan ketuhanan. Keempat-empat kemahiran pemikiran ini perlu dimiliki secara seimbang dan bertimbal balik bukan secara berasingan (Mohd Yusof,2001:3).
Teori ini percaya bahawa sebuah masyarakat yang memiliki sifat pemikiran yang berteraskan 4K mampu melahirkan pengarang dan karya yang bersifat sepadu dan komprehensif sesuai dengan keperluan asasi jasmani dan rohani manusia. Dalam praktis kritikan sastera, empat perkara yang saling kait mengait antara satu sama lain iaitu; masyarakat, pengarang, karya dan pembaca (Mohd Yusof Hassan.2001:13). Keempat-empat perkara ini memiliki empat pemikiran yang sama. Menurut Mohd Yusof:

Bagi Pemikiran Lahir, sesebuah karya harus menampilkan watak-watak yang cemerlang, bijaksana, bestari dan hebat. Perwatakan tokoh-tokoh harus ceria positif, kreatif dan soleh. Bagi pemikiran Logik, sesebuah karya haruslah mengemukakan latar yang real, tempat yang indah permai, suasana yang kondusif, masa yang sesuai, nada yang positif, zaman yang releven dan waktu yang jelas.
Bagi Pemikiran Lateral pula sesebuah karya seharusnya menampilkan teknik yang kreatif dan bermutu tinggi. Dalam teknik termasuklah plot yang kompleks tetapi mudah diikuti.
(Mohd Yusof Hassan.2001:30-31)

Dapat dirumuskan, bahawa, teori SPB4K, mementingkan suatu rumusan yang bersifat holistik dengan menekankan seluruh keupayaan dalaman dan luaran seseorang manusia.

No comments:

Post a Comment