SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Wednesday, July 21, 2010

KRITIK TEKS BERASASKAN PENDEKATAN SASTERA MELAYU

PENDEKATAN KESEMPURNAAN

Pendekatan kesempurnaan juga boleh disebut sebagai pendekatan kesyumulan berasaskan kepada prinsip-prinsip teori Takmilah yang diketengahkan oleh Shafie Abu Bakar. merupakan salah satu teori yang mendokong prinsip kesyumulan. Prinsip kesyumulan Takmilah terasas pada hubungan yang bersifat holistik yang melibatkan pengarang, khalayak dan karya dengan prinsip kerasulan dan ketuhanan. Pendekatan ini menolak penilaian terhadap teks secara terpisah-pisah, sebaliknya mengusulkan teks dianalisis secara menyeluruh berasaskan tujuh prinsip yang boleh membawa pembaca kepada makna kesempurnaan dalam memahami hubungan kesusasteraan dengan agama. Tujuh prinsip teori ini ialah:

a. Prinsip ketuhanan yang bersifat Kamal
b. Prinsip kerasulan yang bersifat insan Kamil
c. Prinsip keislaman yang bersifat Akmal
d. Prinsip ilmu dengan sastera yang bersifat Takamul
e. Prinsip sastera yang bercirikan keindahan dan kesempurnaan
f. Prinsip pengkarya yang seharusnya mengistikmalkan diri
g. Prinsip khalayak yang bertujuan memupuk diri menjadi insan Kamil

Pengarang, teks dan khalayak tergabung dalam kerangka struktur analisis yang bersifat keseluruhan (wholeness) dan terkait dengan prinsip ketuhanan, kerasulan, keislaman dan keilmuan. Ini bermakna, membincang isi karya tidak akan memisahkannya dengan peranan pengarang dan kesannya kesannya kepada khalayak dalma konteks membawa semua pihak ini (pengarang, teks dan khalayak) kepada mengenal Allah.
Peranan pengarang akan berkait dengan tujuan atau niatnya berkarya. Pendekatan ini tentunya memerlukan satu kaedah lain untuk mengesan tujuan atau niat pengarang, selain daripada apa yang boleh ditafsir oleh pengkritik sendiri. Oleh itu, kaedah temu bual (interview) dengan pengarang adalah satu pilihan yang sesuai untuk digunakan pengkritik dalam praktis kritikan berpandukan pendekatan kesempurnaan ini.
Menggunakan pendekatan ini bermakna pengkritik meletakkan diri berada dalam satu usaha murni memakna kesusasteraan dan semua pihak yang terlibat di dalamnya di sisi Islam. Pengarang, teks dan khalayak tidak terpisah daripada nilai-nilai Islam, malah berkaitan di antara satu sama lain. Kesempurnaan di sisi Islam dalam konteks teori ini meletakkan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kesusasteraan `menuju` ke arah memenuhi tanggungjawab keislamannya.
Cara kerja dan praktis kritikan berasaskan pendekatan Kesempurnaan mempunyai beberapa persamaan dengan kaedah kritikan struktural yang mementingkan aspek perkaitan, menyeluruh dan regulasi. Amalan-amalan dalam praktif formalisme juga kelihatan dalam pendekatan Kesempurnaan ini, khususnya yang melibatkan aspek-aspek tema, bahasa, watak dan perwatakan. Perkara yang membezakan pendekatan Kesempurnaan dengan pendekatan Struktural dan Formalisme ialah hubungan tekstual dengan kontekstual. Teori Takmilah meletakkan hubungan isi cerita dengan kreativiti pengarang serta peranan pembaca adalah bersifat berkait dan timbal balik. Hubungan timbal balik inilah yang menjadi salah satu asas yang dapat digunakan untuk membuktikan kesempurnaan hubungan teks kesusasteraan dengan Islam.
Menurut Shafie, takmilah bererti menyempurnakan sesuatu yang denganya menjadi lebih sempurna (Mana Sikana,2005:97). Oleh yang demikian, pendekatan ini sangat sesuatu berhadapan dengan teks kesusasteraan yang dihasilkan oleh penulis Islam sendiri dan `kurang` bermakna terhadap teks kesusasteraan yang dihasilkan oleh penulis bukan Islam.

No comments:

Post a Comment