SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Sunday, July 11, 2010

PERKEMBANGAN KRITIKAN SASTERA DI MALAYSIA

ERA SELEPAS KEMERDEKAAN

Era ini merangkumi tahun-tahun 1960-an dan 1970-an. Dalam era ini, genre kritikan semakin bertambah rancak. Perkembangan ini ada kaitanya dengan aspek-aspek pertambahan pengkritik, keragaman pendekatan dan ketelitian penulisan (HashimAwang, 1988:107). Jumlah pengkritik telah bertambah dengan ramainya serentak dengan kemunculan begitu ramai golongan penulis baharu dalam bidang kreatif, khususnya yang berpendidikan tinggi. Ada di antaranya yang mendapat pendidikan khusus dalam bidang kritikan sastera di luar dan di dalam negara seperti Muhammad Haji Salleh (Foto), Kassim Ahmad,Ali dan Ali Ahmad. Mereka ini bukan hanya peminat sastera tetapi juga pelopor dan sarjana yang mendokong ilmu kritikan sebagai bidang pengajaran di universiti. Tulisan mereka lebih bersifat ilmiah, analitis berserta dokongan teori-teori sastera yang sememangnya mantap dan berkembang pesat pada waktu itu. Bentuk kritikan telah jauh meninggal tradisi dalam era sebelum kemerdekaan. Tulisan kritikan lebih berbentuk kritikan praktikal di samping kemajuan dalam kritikan teoretikal. Satu lagi sifat kritikan yang muncul ialah kritikan sastera yang bersifat subjektif dan tidak bersifat impresionis (Hashim Awang,1988:108).
Pada penghujung tahun 1970-an berlaku satu lagi polemik penting dalam sejarah perkembangan kritikan sastera Melayu di Malaysia (selepas polemik yang melib atkan Asraf dengan Hamzah Hussin)yang melibatkan pula Shahnon Ahmad dan Kasim Ahmad. Polemik ini berligar tentang konsep kesusasteraan Islam. Polemik ini menjadi faktor yang lebih mempercepatkan lagi kemunculan teori-teori sastera Melayu di Malaysia.

No comments:

Post a Comment