SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Tuesday, July 13, 2010

PERKEMBANGAN KRITIKSAN SASTERA DI MALAYSIA

ERA SELEPAS KEMERDEKAAN

....sambungan catatan terdahulu.

Perkembangan genre kritikan dalam era selepas kemerdekaan ini adalah satu kelangsungan yang digagasi oleh ASAS 50 (logo, kanan) dalam era sebelum mereka. Dengan kemunculan pengkritik-pengkritik baharu dengan pelbagai pendekatan dan aliran telah mewarnai genre kritikan sastera Melayu pada era ini dengan wajah yang lebih berseri lagi. Di antara tokoh-tokoh kritikan yang penting dalam era ini ialah Kassim Ahmad, Baharuddin Zainal (Baha Zain), Shahnon Ahmad, Yahya Ismail, Ramli Isin, Umar Junus, Hashim Awang, Yahya Ismail dan ramai lagi. Ditambah pula dengan tokoh-tokoh kritikan dalam era sebelum merdeka yang terus meneguhkan komitmen mereka ialah Usman Awang, Asraf, Masuri SN, dan A.Samad Said. Mereka ini adalah golongan pengkritik yang berdisiplin, serius, dedikasi, produktif serta proaktif. Masing-masing mempunyai dan menguasai pendekatan-pendekatan kritikan yang tertentu mengikut fahaman dan kemahiran intektualnya.
Kassim Ahmad misalnya, sangat akrab dengan pendekatan sosiologi dengan ketebalan realismenya. Kasim lebih cenderung kepada soal kemasyarakatan. Kritikannya sangat kuat berpaut kepada isu kemiskinan, ketidakadilan sosial, kesamataraan dan pembelaan kaum buruh, petani dan golongan tertindas. Oleh itu, kritikannya sangat releven dengan karya-karya yang menyentuh isu-isu sedemikian. Kritikan beliau terhadap novel-novel Shahnon Ahmad dan sajak-sajak A.Latif Mohidin, Masuri S.N., A.Samad Said dan Usman Awang memperlihatkan kesegaran realisme dan sosialisme dalam pemikirannya.
Ramli Isin yang muncul dalam era ini dikatakan turut berpaut pada pendekatan sosiologi, tetapi tidak pula berpijak kepada realisme sebagaimana Kassim Ahmad. Kumpulan esei kritikan beliau banyak terkumpul dalam buku Riak dan Gelombang Sastera Melayu. Dengan mendalami dan menghayati tulisan Ramli ini, maka kita dapat menduga aliran yang Ramli anuti.
Perkembangan teori dan pendekatan analisis teks dari barat dalam tahun-tahun 1960an, khususnya pendekatan Struktural di Perancis dan teori Kritikan Baharu di Amerika Syarikat telah turut mempengaruhi pemikiran para penulis dan pengkritik Melayu di Malaysia waktu itu. Ada dalam kalangan pengkritik Melayu yang mengambil teori-teori dan pendekatan-pendekatan dari Barat ini sebagai pegangan dan landasan kritikan mereka. Yahya Ismail, Shahnon Ahmad dan Baha Zain, Mana Sikana, Ramli Isin dan Rahman Shaari misalnya sangat akrab dengan pendekatan Formalisme. Umar Junus rapat dengan Strukturalisme, Psikologi pula digemari oleh Hashim Awang dan Ali Ahmad dan ramai lagi dengan pelbagai pendekatan pula.
Jelasnya, perkembangan genre kritikan pada era selepas kemerdekaan, khususnya dalam tahun 1960-an dan 1970-an bertambah maju dan mula menampakkan wajahnya. Ada beberapa faktor yang mendorong hal ini berlaku, antaranya ialah:-

1. Kemunculan pengkritik baharu
2. Penerusan secara konsisten para pengkritik
ASAS 50
3. Penguasaan ilmu kritikan yang diperolehi di
universiti.
4. Pengkritik memiliki kelulusan tinggi.
5. Pengaruhi teori kritikan dan pendekatan dari
Barat
6. Berkembangnya ilmu kritikan di universiti.
7. Kerancakan penghasilan karya-karya sastera

Kritikan yang dilakukan oleh pengkritik sastera Melayu waktu ini tidak hanya terkhusus kepada karya-karya sastera kreatif seperti novel, cerpen atau sajak, tetapi turut melibatkan teks-teks Melayu tradisional seperti Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah. Pengguasaan teori dan pendekatan yang baik telah membantu kritikan-kritikan ini berjaya dilakukan dengan baik pula. Umar Junus misalnya telah meneliti secara kritis teks Sejarah Melayu menerusi pendekatan Stuktural. Demikian juga Hashim Awang yang mengamati teks Sejarah Melayu dari sudut psikoanalisis. Kassim Ahmad terkenal dengan penafsiran baru watak Hang Tuah dengan penelitiannya terhadap teks Hikayat Hang Tuah.

No comments:

Post a Comment