SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Thursday, July 8, 2010

KRITIKAN SASTERA DI MALAYSIA: ERA SEBELUM MERDEKA

ERA SEBELUM MERDEKA

Ramai sarjana sastera Malaysia seperti Hashim Awang, Mana Sikana, Ismail Hussein, Kassim Ahmad dan Yahya Ismail menganggapkan bahawa tradisi kritikan sastera di Malaysia dalam pengertian modennya bermula dalam tahun 1950-an. Pandangan ini berasaskan kepada perkembangannya seiring dengan kemunculan generasi sasterawan tahun 50-an atau dengan nama ringkasnya ASAS 50. Hashim Awang meletakkan Aminuddin Baki sebagai seorang perintis kepada perkembangan kritikan Melayu moden. Tulisan Aminuddin Baki yang bersifat kritikan terhadap novel Korban Kesucian karya Keris Mas telah disiarkan dalam akhbar Utusan Zaman keluaran 12 Jun 1949 (Hashim Awang,1988:104).

Aminuddin Baki (foto)yang menulis kritikannya dengan judul `pandangan seorang penuntut tinggi kita tentang sebuah buku` menyorot secara formalistik novel Korban Kesucian dengan menyatakan bahawa temanya ialah soal masyarakat, plotnya seperti sungai mengalir dan dia mempertikaikan bahasa Keris Mas yang teradun dengan bahasa Inggeris sambil menjelaskan cara-cara yang sebaiknya memperkenalkan perwatakan (Mana Sikana,1985:168-169). Penelitian Aminuddin yang bersifat struktural ini boleh dianggap sebagai satu contoh kritikan praktikal yang bermutu hasilnya pada waktu itu. Aminuddin telah menjangkau sempadan teoretikal dan analitis dengan mengaplikasikan pendekatan formalistik atau struktural dan kritikannya.
Tulisan Aminuddin, telah membawa genre kritikan sastera Melayu ke tahap yang lebih baik dan meninggal jauh tradisi awal yang dicetuskan oleh Mohd Yusuf Ahmad, Kabhaa, Lebai Ketayap dan Begawan Nurda. Dengan perkembangan ini, genre kritikan sastera Melayu melangkah ke era baharu dengan sifat keperibadian yang lebih mantap.

No comments:

Post a Comment